Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete om livsåskådning/rörelse

Skapad 2017-04-24 09:06 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
1) Använd dig av fem olika källor för att redogöra för; * Vem grundade rörelsen/livsåskådningen? * Vad är specifikt för rörelsen/livsåskådningen? Tro, Ritualer, lära, uppfattningar * Rörelse: Vilka traditionella religioner kan du se att rörelsen liknar/inspireras av? Vad skiljer och vad är likt? * Livsåskådning: Vad är likt och skiljer sig mellan traditionella religioner och din valda livsåskådning? 2) Analys av rörelserna/åskådningarna och källorna; * Analysera källorna du valt för den fakta du valt - stämmer faktan överens eller förekommer olikheter? Är de trovärdiga (varför, varför inte)? * Livsåskådning: Vad anser du om åskådningen? Vad är dina personliga åsikter? * Rörelse: Analysera om rörelsen har sekt-kännetecken utifrån sekt-definitionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Innehåll
Arbetet innehåller enkla beskrivningar, analyser och förklaringar inom uppgiftens alla punkter, samt i huvudsak fungerande struktur och källhänvisningar.
Arbetet innehåller utvecklade beskrivningar, analyser och förklaringar inom uppgiftens alla punkter, relativt väl fungerande struktur och källhänvisningar.
Arbetet innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar, analyser och förklaringar inom uppgiftens alla punkter, samt väl fungerande struktur och källhänvisningar.
Söka, välja ut, sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från minst fem källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Källorna är tills viss del fungerande.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från minst fem källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Källorna är relativt väl fungerande till arbetet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från minst fem källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Källorna är relevanta och trovärdiga för arbetet.
Språk
Eleven kan skriva arbetet med viss språklig variation, enkel textbindning samt enkelt kunskapsrelaterat språk, språkliga normer, stavning och strukturer som inte stör förståelsen.
Eleven kan skriva arbetet med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt utvecklat kunskapsrelaterat språk, språkliga normer, stavning och strukturer.
Eleven kan skriva arbetet med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välutvecklat kunskapsrelaterat språk, språkliga normer, stavning och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: