Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storbritannien

Skapad 2017-04-24 10:26 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Temaarbete i geografi, engelska, svenska A och bild
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Geografi Bild Engelska
Du har uppnått delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har uppnått målen
Du har nått målen med god marginal
Kunna sätta ut Storbritannien på en karta samt större städer och viktiga platser
  • Ge  4-6
Du kan med svårighet sätta ut några städer och viktiga platser på kartan
Du kan träna på datorn, i din atlas eller rita egna kartor över Storbritannien
Du kan sätta ut Storbritannien på en karta samt större städer och viktiga platser
Du är säker på att sätta ut Storbritannien på en karta samt större städer och flera viktiga platser
Du ska känna till Storbritanniens olika delar och vad som kännetecknar dem
  • Ge  4-6
Du är osäker på Storbritanniens olika delar och vad som kännetecknar dem
Lyssna aktivt på genomgångar och när vi läser tillsammans
Du känner till Storbritanniens olika delar och vad som kännetecknar dem
Du känner mycket väl till Storbritanniens olika delar och vad som kännetecknar dem
Du ska känna till något om den brittiska kulturen och vardagslivet i Storbritannien
  • En  4-6
Du vet lite om den brittiska kulturen och vardagslivet i Storbrtiannien
Lyssna aktivt på genomgångar och när vi läser tillsammans
Du känner till något om den brittiska kulturen och vardagslivet i Storbritannien
Du har god kännedom om den brittiska kulturen och vardagslivet i Storbritannien
Du ska i stora drag känna till var i världen engelska talas och varför
  • En  4-6
Du känner till ett fåtal länder där engelska talas
När vi har genomgångar är det viktigt att du är aktiv och frågar när du inte förstår
Du känner i stora drag till var i världen engelska talas och varför
Du känner till var i världen engelska talas och kan redogöra för orsaken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: