Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdmatris år3 vt.2017

Skapad 2017-04-24 18:21 i Rindö skola Vaxholm Stad
År 3 formger och slöjdar 3D-tavlor utifrån egen fantasi. Slöjdarbetet planeras och dokumenteras i elevens slöjdbok.
Grundskola 3 – 6 Slöjd

År 3 formger och slöjdar 3D-tavlor utifrån egen fantasi. Slöjdarbetet planeras och dokumenteras i din slöjdbok.

Eleven kan:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Använda några hantverkstekniker,redakap och verktyg
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
På ett säkert och ändamånsenligt sätt
På ett säkert och ändamånsenligt sätt
Motivera egna val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångsätt och gör enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångsätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångsätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer/bidra med idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Ge omdömen om arbetsprocessrer samt identifiera och kommentera samband mellan form,funktion och kvalitet
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka och resonera om föremåls uttryck
Och för då enkla resonemang om symboler,färg,form och material.
Och för då utvecklade resonemang om symboler,färg,form och material.
Och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: