Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramatikanalys 2017

Skapad 2017-04-24 21:33 i Lexby skola Partille
Grundskola 9 Svenska

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Dina tankegångar framgår. Du besvarar alla frågor.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din analys innehåller enkla beskrivningar av det du analyserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din analys innehåller utvecklade beskrivningar av det du analyserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din recension innehåller välutvecklade beskrivningar av det du analyserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap i verket.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verket.
Struktur och text-bindning
Texten är i huvudsak sammanhängade och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten har formen av en löpande text.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en dramatikanalys t.ex. att du använder rubrik, inledning med information om verket och avslutning där du diskuterar resultatet av analysen.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en dramatikanalys.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en dramatikanalys t.ex. med variation i de beskrivande och värdeladdade orden. Du använder ord som visar hur verket gestaltats t.ex. fabel/intrig, peripeti och replik.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: