Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litterärt samtal v 18

Skapad 2017-04-26 16:59 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
berätta och resonera
Jag berättar endast lite om bokens innehåll.
Jag pratar om bokens innehåll på ett begripligt sätt.
Jag utvecklar tankegångarna kring bokens innehåll och använder min textanalys som grund.
Jag berättar med inlevelse, fördjupar och breddar tankegångarna kring bokens innehåll och använder min textanalys som grund. Det jag berättar inspirerar och fängslar.
tolka
Jag gör ett försök att tolka budskap.
Jag kan uppfatta och resonera kring budskap som kan läsas mellan raderna. (“Jag antar att…” “eftersom…”)
Jag kan uppfatta och resonera kring budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
samtala analysera koppla
Jag ställer frågor.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att ställa frågor som leder till vidare samtal.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t ex kommentera, argumentera, analysera, värdera och jämföra.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t ex kommentera, argumentera, analysera, värdera och jämföra och vänder mig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt.
lyssna
Jag visar att jag lyssnar genom att ställa enkla frågor.
Jag visar att jag lyssnar, reflekterar och samspelar genom att ställa frågor som leder samtalet vidare.
Jag visar att jag lyssnar, reflekterar och samspelar genom att vidareutveckla eller göra egna kopplingar.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: