Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Shakespeare

Skapad 2017-04-27 09:37 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En bedömningsmatris till arbetsområdet kring Shakespeare och 1500-talets England.
Grundskola 7 – 9
F
E
C
A
Muntligt
Deltar till viss del i diskussionerna samt svarar på frågor. Kan uttrycka sig något tydligt.
Deltar aktivt i diskussionerna och talar tydligt med flyt och sammanhang.
Är drivande i diskussionerna och kan uttrycka sig säkert med ledigt och varierat språk.
Läsförståelse
Förstår delar av de texter vi studerar och kan redogöra för det grundläggande innehållet i dem. Kan använda enstaka del av texterna i sin egen produktion.
Förstår det allra mesta av det vi läser och kan dra egna slutsatser utifrån det. Kan jämföra och diskutera innehållet samt använda texterna i den egna produktionen.
Förstår texterna vi läser på djupet och kan dra egna slutsatser utifrån dem. Kan delta i diskussioner utifrån det lästa och använder texterna på ett väl anpassat sätt i sin egen produktion.
Skriftligt
Uttrycker sig enkelt och begripligt i sin text. Han följt uppgiften väl.
Uttrycker sig något varierat och har en röd tråd i sin text. Har följt uppgiften och anpassat sin skrift efter den.
Uttrycker sig varierat och ledigt med ett avancerat språk. Följer uppgiften väl och anpassar sitt språk efter uppgift och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: