Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i engelska åk 7-9 (Skolverket)

Skapad 2017-04-27 10:16 i Vallåsskolan Halmstad
Skolverkets kunskapskrav i engelska för åk 7-9 delas upp i denna matris. Korrekt värdeord för varje nivå används. (En elevvänlig förklaring där kravet förtydligas följer inom parentes.)
Grundskola 7 – 9

För att uppnå betyget på varje nivå skall samtliga krav vara uppnådda. Är en övervägande majoritet av högre krav uppnådda blir betyget steget högre.

Rubrik 1

E
C
A
Lyssna (samt krav 1)
1. Eleven kan förstå... talad engelska i måttligt tempo...(Du förstår vad som sägs när någon talar ganska långsamt.)
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer vilket innebär att du förstår inte allt som sägs, men mycket.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer i
Krav 2
2. Eleven visar sin förståelse genom att ...redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer...(Du visar att du förstår det du hör för att du kan säga vad det handlar om och vad du själv tycker och tänker om innehållet. Du kan även visa att du uppfattar små viktiga delar, vilket är lite svårare.)
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
Krav 3
3. ...genom att med ...resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. (Du visar att du förstår det du hör genom att du gör det någon säger åt dig och reagerar på förväntat sätt.)
godtagbart
tillfredsställande
gott
Krav 4
4. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket ...kan eleven välja och använda sig av...för lyssnande. (Du vet vad och hur du skall göra för att förstå det som sägs bättre.)
någon strategi
i viss uträckning
i viss utsträckning
Krav 5
5. Eleven kan välja talat språk från olika medier samt...använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. (Du blir inspirerad av media (texter, filmer, musik) och kan använda dig av det när du pratar om olika saker.)
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt
Läsa (samt krav 6)
1. Eleven kan förstå... lättillgängliga texter i olika genrer. (Du kan läsa olika typer av texter och förstår det du läser.)
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer i
Krav 7
2. Eleven visar sin förståelse genom att ...redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer...(Du visar att du förstår det du läser för att du kan uttrycka vad texten handlar om och vad du själv tycker och tänker om innehållet. Du kan även visa att du uppfattar små viktiga delar, vilket är lite svårare.)
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
Krav 8
3. ...genom att med ...resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. (Du visar att du förstår det du läser genom att du gör det som står i texten att du ska göra och reagerar på förväntat sätt.)
godtagbart
tillfredsställande
gott
Krav 9
4. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av...för läsning. (Du vet vad och hur du skall göra för att förstå läsningen bättre.)
någon strategi
i viss utsträckning
i viss utsträckning
Krav 10
5. Eleven kan välja texter från olika medier samt...använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. (Du blir inspirerad av media(texter, filmer, musik) och kan använda dig av det när du skriver om olika saker.)
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt
Skriva (samt krav 11)
1. I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig ... (Du kan skriva olika typer av texter som läsaren förstår.)
enkelt, begripligt och relativt sammanhäng ande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhäng ande.
relativt varierat, tydligt och sammanhäng ande
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Krav 12
2. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ... förbättringar av egna framställningar. (Du ser tillbaka på det du har skrivit och ändrar den så texten blir bättre.)
enkla
välgrundade
välgrundade
Krav 13
3. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig ...(Du kan skriva till någon, i tex. brev eller chat, och göra dig förstådd.)
enkelt och begripligt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
Krav 14
4. ...samt...anpassat till syfte, mottagare och situation. (Du tänker på vem det är du skriver till och anpassar språket efter det.)
i någon mån anpassat
med viss anpassning
med viss anpassning
Krav 15
5. Dessutom kan eleven välja och använda sig av ...strategier som förbättrar interaktionen. (Du vet att det finns olika sätt som kan hjälpa dig när du skriver och du kan använda rätt sätt för att göra texten bättre.)
i huvudsak fungerande ... i viss mån löser problem
fungerande ... löser problem
väl fungerande ... löser problem... och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Tala (samt krav 16)
1. I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig ... (Du kan prata om olika saker utan ta för långa pauser och komma av dig.)
enkelt, begripligt och relativt sammanhäng ande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhäng ande.
relativt varierat, tydligt och sammanhäng ande
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Krav 17
2. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ... förbättringar av egna framställningar. (Du tänker tillbaka på det du har sagt och ändrar talet till nästa gång så det blir bättre. Du kan också förbättra dig direkt när du talar.)
välgrundade
välgrundade
Krav 18
3. I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig ...(Du kan prata med eller inför någon och göra dig förstådd.)
enkelt och begripligt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
Krav 19
4. ...samt ... anpassat till syfte, mottagare och situation. (Du tänker på vem det är du pratar med eller inför och anpassar språket efter det.)
i någon mån anpassat
med viss anpassning
med viss anpassning
Krav 20
5. Dessutom kan eleven välja och använda sig av ...strategier som förbättrar interaktionen. (Du vet att det finns olika sätt som kan hjälpa dig när du pratar och du kan använda rätt sätt vid rätt tillfälle när du pratar.)
i huvudsak fungerande ... i viss mån löser problem
fungerande ... löser problem
väl fungerande ... löser problem... och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia (samt krav 21)
1. Eleven diskuterar ...några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används...(Du lär dig nya saker om ställen där man pratar engelska och kan säga vad du tycker och tänker om det.)
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Krav 22
2. ...och kan då också göra ... jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. (Du kan jämföra det du har lärt dig om andra kulturer med ditt liv, det du har varit med om och det du kan och vet.)
enkla
välutvecklade
välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: