👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framträdande

Skapad 2017-04-27 17:25 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola 5 Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera
Du behöver mycket hjälp att planera ditt arbete och för att komma vidare.
Du behöver hjälp att planera ditt arbete men klarar dig ganska bra själv.
Du klarar av att planera ditt arbete nästan helt själv och du behöver nästan ingen hjälp.
Öva
Du har övat endast någon gång och läser nästan allt innantill.
Du har övar några gånger tex. ca 3-5 gånger och du behöver titta en hel del på dina stödord.
Du har övar tills du kan ditt ämne väldigt bra (nästan utantill)
Röst (volym)
Du pratar lågt så att det är svårt att höra vad du säger.
Du pratar ganska högt men de längst bak har svårt att höra.
Du pratar högt och tydligt i en bra ton och alla hör dig.
Tempo
Du pratar snabbt och de som lyssnar hör eller uppfattar nästan inte vad du säger/ Du pratar långsamt så att det blir svårt att hänga med. Du pausar oftast inte eller mycket sällan.
Du pratar ganska snabbt men de som lyssnar hinner oftast med att uppfatta vad du sagt. Du pausar ibland.
Du pratar lagom snabbt och lagom långsamt. Du gör ofta pauser så att de som lyssnar hinner ta till sig det du sagt innan du går vidare med någonting nytt.
Inlevelse
Du pratar entonigt.
Du pratar med lite inlevelse och ändrar röstläge ibland.
Du pratar med mycket inlevelse och ändrar röstläge när det passar. Du använder mig av kroppsspråk.
Innehåll
Innehållet är väldigt kort/minimal och de som lyssnar får inte reda på så mycket.
Du har med det viktigaste och innehållet är tillräckligt långt.
Du har med mycket och även intressant fakta och innehållet är lagom långt.
Ögonkontakt
Du tittar mycket på dina stödord eller på smart boarden. du söker sällan ögonkontakt med de som lyssnar.
Du tittar på de som lyssnar då och då, du tittar på några
Du tittar ofta på de som lyssnar och du har ögonkontakt med många.
Upplägg - början, mitten och slut
Du berättar endast fakta om ämnet.
Du har med en presentation om vad du ska berätta samt att du berättar fakta om ämnen.
Du har en tydlig röd tråd hela redovisningen igenom. Du har en presentation i början, i mitten berättar du om fakta och i slutet gör du en sammanfattning om ditt ämne.
Bildspel
Du har med några bilder som är relevanta.
Du har ganska många bilder med som är relevanta till ditt bildspel.
Du har med många bilder och du förklarar vad de föreställer. Dina bilder lyfter din presentation.