Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt energikällor

Skapad 2017-05-01 16:36 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Fysik
Ej uppnått
E
C
A
1. Samtala & diskutera
Samtala och ta ställning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Enkla motiveringar: motiveringar utifrån två aspekter. Motiveringar i ett led.
Utvecklade motiveringar: motiveringar utifrån tre aspekter motiveringar i två led
Välutvecklade motiveringar: motiveringar utifrån fyra aspekter motiveringar i tre eller fyra led
2. Frågor, åsikter & argument
Föra samtalet vidare Kommunikation Innehåll
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
För diskussionen till viss del framåt: ställer frågor framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
För diskussionen framåt: ställer och besvarar frågor framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
För diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den: ställer och besvarar frågor, så att nya frågeställningar uppstår framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
10. Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Använda fysikens begrepp
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Viss användning använder ett vardagsspråk
God användning använder flera begrepp rätt vid rätt situation
Mycket god användning argumenterar med begreppen på ett tydligt och korrekt sätt
13. Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Resonera kring energi- framställningens effekter
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
enkelt motiveringar i ett led
utvecklat motiveringar i två led
välutvecklat motiveringar i tre eller fyra led
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: