Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och Livsstil.

Skapad 2017-05-01 20:59 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömning kring Hälsa och Livsstil 7-9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Ur Skolverkets (2011) syftetsbeskrivning för ämnet Idrott och hälsa:

"Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genom­ föra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsätt­ ningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil." (Skolverket 2011, s 51).

Hälsa och livsstil

ett i huvudsak fungerande sätt... föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
>
relativt väl fungerande sätt... föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
>
väl fungerande... föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Mål och plan för träning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter hälsa och förmåga
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: