Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i matematik utifrån nationella proven åk 3 16/17

Skapad 2017-05-03 01:05 i Älvsåkersskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömningsmatris indelat i förmågor utifrån de nationella proven åk 3 16/17.
Grundskola 3 Matematik

Bedömningsmatris som utgår från de förmågor, syfte, som eleven ska utveckla i matematik. Under varje förmåga i matrisen står kunskapskraven för åk 3 beskrivet. Bedömningen är gjord utifrån nationella proven åk 3 läsåret 16/17.

Matematik -Syfte

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Behov av extra stöd
Når kunskapskraven för åk 3
Når kunskapskraven med god marginal
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma   3
 • Ma   3
Eleven behöver utveckla förmågan att förstå och lösa problem och välja metod som fungerar.
Eleven förstår problemet nästan helt, väljer en metod som fungerar.
Eleven förstår problemet, väljer lämplig metod och löser problemet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Eleven behöver utveckla sina kunskaper om begrepp och använda dem i ett sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang
Eleven har goda kunskaper om begrepp och använder dem i olika och bekanta sammanhang.
Metoder
Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Eleven behöver utveckla sin förmåga att välja och använda rätt metod för att få ett resultat som i huvudsak stämmer.
Eleven väljer och använder ofta fungerande metoder där resultatet i huvudsak stämmer.
Eleven väljer och använder fungerande metoder med bra resultat
Kommunikation och resonemang
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Eleven behöver utveckla sin förmåga att redovisa sina uträkningar både muntligt och skriftligt.
Elevens redovisningar är möjliga att följa både skriftligt och muntligt. Eleven ger förslag och ställer frågor i diskussioner.
Det går att följa elevens redovisningar både skriftligt och muntligt. Det matematiska språket är godtagbart. Eleven ger förslag och ställer frågor som för diskussioner framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: