Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pralinprinsessan

Skapad 2017-05-07 14:02 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av skrivuppgift inom arbetsområdet materials livscykler-
Grundskola 7
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Använda vetenskaplig information
Du använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd för din motivering.
Ta ställning
Du tar ställning genom att rekommendera ett förpackningsmaterial.
Motivera ett ställningstagande
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter genom att: - uppge en fördel med det valda förpacknings-materialet och - uppge en nackdel med något av de andra förpacknings-materialen.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att: - jämföra två av de tre förpacknings-materialen med varandra och - uppge för- och nackdelar med dessa.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att: - jämföra alla tre förpacknings-materialen med varandra och - uppge för- och nackdelar med dessa.
Anpassa ett brev till ett syfte
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en välutvecklad text med god anpassning till syftet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: