Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT17 Musik år 8 Toråsskolan

Skapad 2017-05-10 09:20 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Musik

Denna matris är baserad på skolverkets matris för ämnet musik. Kungsbacka kommun har delat upp matrisen och omarbetat den. Samma matris används år 7-9, men varje nytt skolår utvärderas matrisen igen eftersom eleven förväntas utveckla sina kunskaper och prestera på ett mer fördjupat sätt ju äldre han eller hon blir.

Praktiskt musicerande

Spela och sjunga
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Att sjunga gemensamt med andra.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Att spela rytmer på exempelvis trumset eller olika handtrummor mm.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god timing.
Melodispel
Att spela melodispel på exempelvis piano eller gitarr.
Eleven kan spela enkla melodier med viss timing.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla melodier med god timing.
Ackordspel
Att spela ackordspel på exempelvis piano, gitarr eller ukulele.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Basspel
Att spela basspel på exempelvis elbas, gitarr eller piano.
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing.
Teknik
Att till exempel använda bra fingersättning på instrumenten så att man får rena toner mm. Att kunna olika tekniker i sitt spel, så som fingerspel eller slagkomp mm.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik.
Musikalisk tolkning
Genom sång eller instrument visa ett planerat sätt att framföra en låt. Att till exempel kombinera basspel, ackordspel och/eller melodispel till en mer fördjupad tolkning av en låt.
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Spel-/Sångstil
Att sjunga eller spela på ett sätt som passar in i en musikstil/musikgenre.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med passande karaktär.
Samspel
Att spela och sjunga med tajming och taktfasthet på ett sätt så att andra kan spela med .
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Musikhistoria

Kunskaper om musikens historia.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instrumentlära
Detta handlar om kunskap om vilka instrument som används i olika musikgenrer eller vid olika tider i historien.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Musiklyssning
Detta handlar om att känna igen olika musikstilar och viktiga låtar eller musikstycken.
Eleven kan, i viss utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan, i hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Jämföra musik
Detta handlar om att kunna jämföra musik från olika tider.
Eleven kan, i viss utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan, i relativt hög utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan, i hög utsträckning jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Resonera om musik
Detta handlar till exempel om att berätta om äldre musik och hur musiken påverkat eller blivit påverkad av
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Reflektion kring musik

Kunna begrepp och uttryck som används inom musiken för att kunna hjälpa sig själv och andra vidare i sitt musicerande. Inom detta område faller kunskap om skalor och tonarter, kunskap om musikalisk notering (noter, tabs mm), samt kunskap om rytmer och ackordbeteckningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp och omdömen
Detta kan handla om att visa kunskaper kring begrepp, uttryck eller instrument. Det handlar också om att kunna förklara hur man kan utveckla sitt musikaliska spel eller sin sång.
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.

Musikskapande och musik i kombination med andra uttrycksformer.

Komponera och skapa musik, sånger och låtar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musikskapande
Detta handlar om att skapa musik efter vissa former och mönster. Det kan ske digitalt eller praktiskt.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera uttrycksformer
Detta kan till exempel handla om att sätta text till en sång.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: