Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning, skolverket 2016: MUNTLIGA UPPGIFTER VT ÅK 1

Skapad 2017-05-10 10:47 i Hallenskolan Mölndals Stad
Likadan matris som följer med materialet från skolverket.
Grundskola 1 Matematik

TALRADEN - TALRADEN - TALRADEN

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
1
"Räkna tills jag säger stopp." Räknar eleven till 50 är det godtagbart för denna nivå.
"Räkna tills jag säger stopp." Räknar eleven till 100 är det godtagbart för denna nivå.
2
"Börja på 9 och fortsätt räkna tills jag säger stopp." Stoppa vid 20.
"Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp." Stoppa vid 40.
"Börja på 195 och fortsätt räkna tills jag säger stopp". Stoppa vid 220.
3
"Räkna nedåt från 10." Stoppa vid 0.
"Räkna nedåt från 15." Stoppa vid 0.
"Räkna nedåt från 71." Stoppa vid 57.
4
"Vilket tal kommer efter..." a) 7 b) 10
"Vilket tal kommer efter..." a) 39 b) 76
"Vilket tal kommer efter..." a) 199 b) 217
5
"Vilket tal kommer före..." a) 5 b) 9
"Vilket tal kommer före..." a) 29 b) 34
"Vilket tal kommer före..." a) 120 b) 300
6
"Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 10." Räknar eleven till 50 är det godtagbart för denna nivå.
"Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 0." Räknar eleven till 100 är det godtagbart för denna nivå.
"Räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget. Börja på 12." Räknar eleven till 62 är det godtagbart för denna nivå.

ANTALSKONSTANS - ANTALSKONSTANS / GODTYCKLIG ORDNING - ANTALSKONSTANS

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
7
Ta fram 6 föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans. "Hur många är det?" Sprid ut de 6 föremålen. "Nu har jag spridit ut föremålen. Hur många är det?" Notera om eleven behöver räkna antalet igen samt om eleven kan hålla ordning på vilka som är räknade eller inte är räknade.
Prövas inte om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.
Prövas inte om eleven redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.

SUBITISERING - UPPSKATTNING - UPPSKATTNING

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
8
Ta fram en tärning. Visa talet 5 på tärningen. "Hur många prickar är det?" Visa talet 6 på tärningen. "Hur många prickar är det?" Notera om eleven behöver "pekräkna".
Använd de 11 dolda föremålen. "Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är. Du kommer inte att hinna räkna dem. Är du beredd?" Lyft papperet och visa i max 2 sekunder. Täck över. "Ungefär hur många tror du att det är?" Visa föremålen igen. "Nu får du räkna dem."
Använd de 18 dolda föremålen. "Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är. Du kommer inte att hinna räkna dem. Är du beredd?" Lyft papperet och visa i max 2 sekunder. Täck över. "Ungefär hur många tror du att det är?" Visa föremålen igen. "Nu får du räkna dem."

MINSKNING - MINSKNING - MINSKNING/SKILLNAD

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
9
Lägg 7 föremål på en lång rad. "Här är sju stycken." Ta bort den som är längst till höger. "Hur många är det?" "Nu lägger jag tillbaka den. Då är det 7." Ta bort dem som är ytterst på varje sida. "Hur många är det?" "Hur tänkte du?"
Lägg 13 föremål på en lång rad. "Här är 13 stycken." Ta bort den som är längst till höger. "Hur många är det?" "Nu lägger jag tillbaka den. Då är det 13." Ta bort dem som är ytterst på varje sida. "Hur många är det?" "Hur tänkte du?"
"Säg en räknehändelse som passar till 15 - 4 ." "Hur mycket är 19 - 17 ?" "Hur tänkte du?"

FLER / FÄRRE - FLER / FÄRRE - FLER / FÄRRE

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
10
Ta fram 6 föremål. "Här är 6 föremål." "Hur många är det om det är 2 fler?" "Hur tänkte du?" "Här är 6 föremål." "Hur många är det om det är 1 färre?" "Hur tänkte du?"
Ta fram 13 föremål. "Här är 13 föremål." "Hur många är det om det är 3 fler?" "Hur tänkte du?" "Här är 13 föremål." "Hur många är det om det är 3 färre?" "Hur tänkte du?"
Ta fram 15 föremål. "Här är 15 föremål." "Hur många är det om det är 8 fler?" "Hur tänkte du?" "Här är 15 föremål." "Hur många är det om det är 7 färre?" "Hur tänkte du?"

UPPDELNING AV TAL - UPPDELNING AV TAL - UPPDELNING AV TAL

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
11
Ta fram 5 föremål. "Dela upp föremålen i 2 delar / högar." "Hur många blev det i varje del / hög?" "Kan du göra på fler sätt?"
Göm föremål t ex i din hand. Antal mellan 7 - 10. För t ex talet 7. "Här har jag 7 föremål." Göm 4 föremål. Visa 3 föremål. "Hur många har jag gömt?" "Hur tänkte du?" Fortsätt med andra tal som du tycker är lämpliga. Om eleven behöver räkna på fingrarna stoppar du, Om eleven har automatiserat talfakta och kan generalisera det på andra uppdelningar kan du stoppa.
Göm föremål t ex i din hand. Antal mellan 11 - 19. För t ex talet 12. "Här har jag 12 föremål." Göm 5 föremål. Visa 7 föremål. "Hur många har jag gömt?" "Hur tänkte du?" Fortsätt med andra tal som du tycker är lämpliga. Om eleven behöver räkna på fingrarna stoppar du, Om eleven har automatiserat talfakta och kan generalisera det på andra uppdelningar kan du stoppa.

HÄLFTEN / DUBBELT - HÄLFTEN / DUBBELT - HÄLFTEN / DUBBELT

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
12
Ta fram 8 föremål. "Dela upp fremålen så att vi får lika många var." "Hur många fick vi var?" "Vad är hälften av 10?" "Hur tänkte du?"
"Vad är hälften av 6?" "Hur tänkte du?" "Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som LIsa. Hur många år är Emir?" "Hur tänkte du?" "Vad är dubbelt så mycket som 4?" "Hur tänkte du?"
"Vad är hälften av 12?" "Hur tänkte du?" "Vad är hälften av 50?" "Hur tänkte du?" "Vad är dubbelt så mycket som 100?" "Hur tänkte du?" "Vad är dubbelt så mycket som 15?" "Hur tänkte du?"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: