Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7 "Mekanismer"

Skapad 2017-05-11 17:27 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Teknik

TEKNISKA LÖSNINGAR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att urskilja tekniska lösningar i vardagen och beskriva dess funktion och ändamål med hjälp av tekniska begrepp.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med VISS användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ENKELT IDENTIFIERBARA delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur INGÅENDE delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med GOD användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion OCH VISAR DÅ PÅ ANDRA LIKNANDE LÖSNINGAR.
Att kunna resonera om olika material och deras användning i olika föremål.
Du för ENKLA OCH TILL VISS del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för UTVECKLANDE OCH RELATIVT väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

TEKNISKT ARBETSSÄTT

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att visa/använda dina tekniska förmågor i praktiskt konstruktionsarbete
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och PRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma ENKLA modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva OCH OMPRÖVA möjliga idéer till lösningar samt utforma UTVECKLADE modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och SYSTEMATISKT pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma VÄLUTVECKLADE OCH GENOMARBETADE modeller.
Att dokumentera ditt arbete med skisser, ritningar, rapporter och olika slags modeller
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, fysiska eller digitala modeller eller rapporter där intentionen i arbetet TILL VISS DEL är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, fysiska eller digitala modeller eller rapporter där intentionen i arbetet ÄR RELATIVT VÄL synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, ritningar, fysiska eller digitala modeller eller rapporter där INTENTIONEN I ARBETET ÄR väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: