Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik-att hålla tal

Skapad 2017-05-12 09:17 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Innehåller förklaringar av kunskapskraven
Grundskola 7 – 9 Svenska
Kunskapskrav
E
C
A
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i ditt tal och förstår innehållet. Du har använt något knep för att få publiken att lyssna.
Du är förberedd och ditt tal är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet och använder flera knep för att få publiken intresserad.
Du är väl förberedd och ditt tal är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer och använder många knep som gör ditt tal bra.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: