Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ZickZack argumenterade texter

Skapad 2017-05-14 19:59 i Säteriskolan Härryda
Argumenterade texter - från arbetsboken Zick Zack
Grundskola F Svenska

Argumenterade texter

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Syfte
Förstår varför man skriver argumenterade texter
Förstår att argumenterade texter kan skrivas i olika sammanhang. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att skrivandet kan vara ett verktyg för att påverka i olika sammanhang. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehåll
Annonsens innehåll är enkelt och anpassningen till målgruppen är oklar.
Annonsens innehåll är begripligt och i viss mån anpassat till innehållet och målgruppen.
Annonsen innehåll är relativt tydligt och anpassat till innehållet och målgruppen.
Annonsens innehåll är tydligt och väl anpassat till innehållet och målgruppen.
Struktur
Börja använda strukturen för en argumenterande text.
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
Följer tydligt strukturen för en argumenterande text och anpassar den effektivt till syftet, innehållet och målgruppen.
Bild
Annonsen har bild och text
Annonsens bild och text samverkar.
Annonsens bild och text har ett tydligt budskap och en genomtänkt layout.
Annonsens bild, text och layout kompletterar varandra och ahar ett genomtänkt och tydligt budskap.
Argument
Presenterar enstaka argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk följd, belägger argumenten med bevis, varje stycke inleds med ett argument som utvecklas.
Avslutning
Har en enkel avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Sammanfattar i en slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: