Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris teknik

Skapad 2017-05-14 20:24 i Säteriskolan Härryda
Bedömningsmatris i teknik mot målen i åk 6
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att den ska fungera på ett avsett sätt.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att den ska fungera på ett avsett sätt.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att den ska fungera på ett avsett sätt.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetet bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetet formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetet formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där tanken med arbetet till viss del framgår.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där tanken med arbetet relativt väl framgår.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där tanken med arbetet väl framgår.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: