Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation bedömningsmatris (IVSÄR)

Skapad 2017-05-16 09:47 i Sannarpsgymnasiet gy Halmstad
Språk och Kommunikation matris för individuella programmet (IVSÄR)
Gymnasiesärskola 1 – 4 Språk och kommunikation, SPR

Deltagarens kunskap i förhållande till kursmål

Innehållet i kursen:

  • Kommunikation och socialt samspel,

  • Läsa och skriva,

  • Information,

  • Engelska,

Undervisningen i ämnesområdet språk och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
3) Förmåga att söka och tolka information.

Kommunikation och socialt samspel

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kommunikation i olika former, t.ex. kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg
Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, t.ex. för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Läsa och skriva

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
Grundläggande mönster i skrift, t.ex. mellanrum och punkt.
Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Information

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Minnestöd i vardagen, t.ex. bilder, fotografier och scheman.
Information från olika källor, t.ex. skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
Bibliotek som en källa till kunskapsinhämtande och rekreation.

Engelska

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.
Vanliga informationsord på engelska, t.ex. on och exit.
Kultur från delar av världen engelska används, t.ex. musik och film.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: