Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individ och samhälle bedömningsmatris (IVSÄR)

Skapad 2017-05-16 11:15 i Sannarpsgymnasiet gy Halmstad
Individ och samhälle bedömningsmatris för individuella programmet (IVSÄR)
Gymnasiesärskola 1 – 4 Individ och samhälle, INI

Deltagarens kunskap i förhållande till kursmål

Innehållet i kursen:

  • Samhälle

  • Geografi och historia

  • Religion och livsfrågor

Undervisningen i ämnesområdet individ och samhälle ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.
2) Förmåga att kommunicera om aktuella samhällsfrågor.
3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.

Samhälle

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Sveriges politiska system med partier och val.
Samhällsfunktioner, t.ex. försäkringskassan, polisen och hälso- och sjukvården.
Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.
Aktuella samhällsfrågor, t.ex. frågor som rör hälsa, miljö och globala händelser.
Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
Mediekommunikation, t.ex. tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.
Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.
Olika boendeformer i vuxenlivet.

Geografi och historia

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
Olika bostadsmiljöer, t.ex. landsbygd, förort och stad.
Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
Hemortens eller närområdets historia. Vad platser byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, t.ex. genom litteratur och muntliga berättelser.

Religion och livsfrågor

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, t.ex. helgdagar och ritualer.
Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: