Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö bedömningsmatris (IVSÄR)

Skapad 2017-05-16 13:14 i Sannarpsgymnasiet gy Halmstad
Natur och miljö bedömningsmatris för individuella programmet (IVSÄR)
Gymnasiesärskola 1 – 4 Natur och miljö, NAO

Deltagarens kunskap i förhållande till kursmål

Innehållet i kursen:

  • Människokroppen och hälsa

  • Växter, djur och natur

  • Tid och rum

  • Matematik och teknik

Undervisningen i ämnesområdet natur och miljö ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.

Människokroppen och hälsa

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Människokroppens olika delar och deras funktioner.
Hygien och hälsovård, t.ex. smittspridning.
Människors sexualitet, lust och relationer.

Växter, djur och natur

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Olika naturtyper, t.ex. sjö och äng
Växter, djur och deras livscykler, t.ex. en tall från frö till frö.
Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
Vatten och vattnets olika egenskaper.
Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
Några vanliga energikällor, t.ex. vattenkraft, vindenergi och olja.

Tid och rum

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Tidsuppfattning, t.ex. begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, t.ex. raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, t.ex. klocka, timer och timglas
Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.

Matematik och teknik

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
Geometriska former och begrepp, t.ex. cirkel, kvadrat och rektangel.
Tabeller och diagram och hur de kan utläsas och tolkas.
Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, t.ex. prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
Teknik i vardagen, t.ex. telefon, dörr och stege.
Olika material och deras egenskaper, t.ex. hårdhet, struktur och täthet.
Elektricitet, dess användning och risker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: