Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: Områdesmatris eld och brand 2018

Skapad 2017-05-16 16:26 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 7-9
Grundskola 7 – 9

Centralt innehåll Lgr-11:

•Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
•Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
•Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
•Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt •Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Efter området ska du:
• känna till varför vissa ämnen är brandfarliga • veta vad som behövs för att en eld ska kunna uppstå • känna till hur man kan släcka en eld • kunna visa på sambandet mellan fotosyntes och cellandning • känna till hur förbränning kan leda till skador på miljön som växthuseffekt och försurning

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
. Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: