Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Soluppgift kap 5 Rea eller inte?

Skapad 2017-05-17 10:45 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av problemlösningsuppgift som läxa.
Grundskola 8

Bedömning av soluppgift: Rea eller inte?

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Visar någon kunskap om procentuell förändring.
Visar god kunskap om procentuell förändring.
Visar god kunskap om förändringsfaktor.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Använder fungerande metoder och löser A och B. Lösningarna kan innehålla brister.
Använder metod som löser A och B korrekt.
Använder en metod som löser C.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Eleven för ett enkelt resonemang kring resultatet i A och B.
Eleven för ett relativt utvecklat resonemang kring resultatet i A och B.
Eleven för ett välutvecklat och korrekt resonemang och använder begreppet förändringsfaktor.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: