Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmall för novell

Skapad 2017-05-18 10:44 i Britsarvsskolan Falun
Textgenrer - Att skriva novell
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Vad är en novell?
Enkelt sagt kan man säga att en novell är en förenklad roman. En novell består av en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplex och har ett lägre tempo. Det finns dock ingen bestämd gräns för hur lång en novell ska vara, den kan vara både 2, 10 eller 100 sidor.

En novell har oftast en huvudhandling, och den håller sig till denna handling utan några större sidospår. Rollfigurerna i en novell är oftast ”färdigutvecklade” när berättelsen börjar. Dessa två saker gör att man kan hålla novellen ganska kort.

Här kan du läsa mera om hur du skriver en novell:
http://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/svensktexter/tips-skriva-novell/

Här finns två filmer som förklarar:
Del 1: Hur skriver man en novell, Studi.se - https://www.youtube.com/watch?v=n65-mQQ6yXA Del 2: Hur skriver man en novell, Studi.se - https://www.youtube.com/watch?v=xZ3jsGdVn58

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Novellens handling / intrig är ett försök till att vara trovärdig och hållbar
Novellens handling / intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar.
Novellens handling / intrig är relativt trovärdig och hållbar.
Novellens handling / intrig är trovärdig och hållbar.
I texten finns enkla beskrivningar av händelser - men det saknas gestaltande beskrivningar.
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom något enstaka berättargrepp
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp
Texten fångar väl novellens typiska drag genom välutvecklade berättargrepp
Struktur
Dramaturgin är enkel, endast händelser som radas upp.
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex genom att vara komplex.
Dramaturgin är passande genom att vara komplex
Texten är i vissa delar sammanhängande och begriplig - men har i övrigt en lös och struktur. Textbindningen är enkel och fungerar till viss del.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar Textbindningen är utvecklad
Texten är sammanhängande och välstrukturerad Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
Ordvalet är lämpligt.
Ordvalet är lämpligt och fungerar i sammanhanget
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet. fungerar relativt väl i sammanhanget.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Ordvalet är varierat och specifikt och passar väl in i sammanhanget.
Meningsbyggnad
Menings- byggnaden fungerar till viss del
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Meningarna är av varierad längd och relativt välfungerande.
Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl.
Skrivregler
Eleven följer till viss del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i vissa delar anpassande till syfte, mottagare och kommunikationssituation - men som helhet behöver den bearbetas
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: