Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse, engelska

Skapad 2017-05-20 17:13 i Gåvsta skola Uppsala
Allmän matris för delmoment läsförståelse
Grundskola 7 – 9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du kan förstå och tolka innehållet i olika slags texter från olika typer av medier.
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
  • En  7-9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: