Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov år 3

Skapad 2017-05-22 09:05 i Esperedskolan Halmstad
Matris över Nationella Proven År 3, matematik och svenska.
Grundskola 3 Svenska Matematik

Matris över Nationella Proven År 3, matematik och svenska.

Under matrisen finns provpoäng samt utvecklingsmöjligheter i båda ämnen: Sv/Ma

MATEMATIK

Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov A: muntligt
Kunskapsområde är sannolikhet och statistik samt enkla problem. Prövar elevens förmåga att lösa problem, använda matematiska begrepp, kommunicera och resonera matematik muntligt. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå 3 av 4 ovanstående aspekter nås.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov B: skriftligt
Kunskapsområde är algebra. Prövar elevens grundläggande kunskaper om mönster i talföljder och geometriska mönster. Kravnivå: minst 8 poäng av totalt 12 poäng.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov C: skriftligt
Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning. Prövar elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten samt att lösa enkla problem. Kravnivå: minst 9 poäng av totalt 14 poäng.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov D: skriftligt
Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning. Prövar elevens grundläggande kunskaper om positionssystemet. Kravnivå: minst 10 poäng av totalt 14 poäng.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov E: skriftligt
Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning samt samband och förändring. Prövar elevens grundläggande kunskaper i att lösa enkla problem. Kravnivå: minst 8 poäng av totalt 13 poäng.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov F1: skriftligt
Kunskapsområdet är geometri och taluppfattning och tals användning. Prövar elevens grundläggande kunskaper om mätning, jämförelse och uppskattning av längd, omkrets och area samt att välja och använda skriftliga räknemetoder. Delprov F har två olika kravnivåer, F1 om geometri och F2 om skriftliga räknemetoder. F1: minst 6 poäng av totalt 9 poäng. F2: minst 8 poäng av totalt 12 poäng.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov F2: skriftligt
Kunskapsområdet är geometri och taluppfattning och tals användning. Prövar elevens grundläggande kunskaper om mätning, jämförelse och uppskattning av längd, omkrets och area samt att välja och använda skriftliga räknemetoder. Delprov F har två olika kravnivåer, F1 om geometri och F2 om skriftliga räknemetoder. F1: minst 6 poäng av totalt 9 poäng. F2: minst 8 poäng av totalt 12 poäng.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov G1: skriftligt
Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning samt algebra. Prövar elevens grundläggande kunskaper om centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid överslagsräkning samt huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Delprov G har två olika kravnivåer, G1 om överslagsräkning och G2 om huvudräkning och likhetstecknets betydelse. G1: minst 6 poäng av totalt 8 poäng. G2: minst 9 poäng av totalt 12 poäng.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov G2: skriftligt
Kunskapsområdet är taluppfattning och tals användning samt algebra. Prövar elevens grundläggande kunskaper om centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid överslagsräkning samt huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Delprov G har två olika kravnivåer, G1 om överslagsräkning och G2 om huvudräkning och likhetstecknets betydelse. G1: minst 6 poäng av totalt 8 poäng. G2: minst 9 poäng av totalt 12 poäng.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån

SVENSKA

Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov A: tala
Prövar elevens förmåga att tala och samtala i grupp. För lägsta godtagbara kravnivå ska tre av följande fyra aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. * Eleven kan ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften. * Eleven kan lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. * Eleven kan bygga vidare på vad anda säger genom att ge kommentarer.
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov B: läsa berättande text
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text genom att svara på ett antal läsförståelseuppgifter. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå minst 13 poäng.
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov C: läsa faxtatext
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext genom att svara på ett antal läsförståelseuppgifter. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå minst 13 poäng.
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov D: läsa (elevens högläsning)
Prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med flyt genom individuell högläsning. För lägsta godtagbara kravnivå ska alla nedanstående aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av helordsläsning. * Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. * Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov E: läsa (elevens textsamtal)
Prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal med varje elev. För lägsta godtagbara kravnivå ska alla nedanstående aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. * Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. * Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov F: skriva berättelse
Delprov F och G prövar elevens förmåga att skriva berättande text. För lägsta godtagbara kravnivå för delprov F ska följande aspekt vara uppfylld: * Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov G: skriva berättelse
Delprov F och G prövar elevens förmåga att skriva berättande text. För lägsta godtagbara kravnivå för delprov G ska följande två aspekter vara uppfyllda: * Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. * Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Delprov H: skriva faktatext
Prövar elevens förmåga att skriva en faktatext: * Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. * Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Når ej kravnivån
Når kravnivån
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: