Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning

Skapad 2017-05-22 16:17 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska

Muntlig framställning om valfritt ämne.

MUNTLIG REDOVISNING

Innehåll
Du berättar enkelt om din person, hens roll i samhället samt enkla egna tankar och reflektioner kring personen
Du berättar utvecklat om din person, hens roll i samhället samt relativt utvecklade egna tankar och reflektioner kring personen
Du berättar välutvecklat och nyanserat om din person, hens roll i samhället samt utvecklade egna tankar och reflektioner kring personen
Struktur
Du har en ganska tydlig "röd tråd"
Du har tänkt igenom innehållet och det är väl strukturerat.
Du har en tydligt genomtänkt struktur med naturliga övergångar mellan olika avsnitt
Du försöker göra en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Du har en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Språk:
Medveten om de som lyssnar
Du använder ett enkelt språk och försöker förklarar svåra ord.
Du använder ett mer varierat språk och förklarar svåra ord.
Du formulerar Dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk.
Framförande:
Kontakt med åhörarna Självständighet från manus
Du redovisar med anteckningar som stöd och får då viss kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt och ledigt med anteckningar som stöd och får då kontakt med lyssnarna
Du talar fritt på ett övertygande sätt, möter lyssnarna och vet hur du ska fånga deras intresse
Språklig
Du talar tydligt så alla hör.
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk på ett medvetet sätt t ex genom varierat tonfall, olika tempo pauser och gester.
Hjälpmedel
Du använder hjälpmedel med en viss otydlighet.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del i din redovisning
Du använder dig fritt av hjälpmedel som bidrar till att förtydliga redovisningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: