Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styr och reglerteknik samt från råvara till produkt.

Skapad 2017-05-23 21:32 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9

Teknik

Ej uppnått kunskapskraven för E
E
C
A
Förklara hur din apparat fungerar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonemang om materialet.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang material och deras användning i tekniska lösningar.

Kemi

Ej uppnått kunskapskraven för E
E
C
A
Kunskaper om materialets uppbyggnad beskrivs med kemins begrepp, modeller...
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kunskaper om materias kretslopp samt ämnets påverkan på miljön.
Eleven undersöker hur något material och kemiska processer används i vardagen och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begräsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven undersöker hur något material och kemiska processer används i vardagen och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på materiens kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven undersöker hur något material och kemiska processer används i vardagen och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring materiens kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: