Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Åk 1-3, Ol Andersskolan Ro 4, Tierp

Skapad 2017-05-26 09:50 i Ol Andersskolan Tierp
Stigande bedömning av de centrala innehållet i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Musik

De förmågor du har visat på musiklektionerna är färgmarkerade.

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Grundläggande kunskap i åk 3
Sång
Kända och okända sånger. Unision sång, kanonsång och växelsång
Du har deltagit vid gemensam sång.
Du sjunger med i gemensamma sånger.
Du sjunger med i gemensamma sånger och anpassar din röst och rytm till melodin.
Instrumentspel
Rytm, melodi och ackordinstrument
Du har provat på att spela på instrument.
Du deltar i enkla former av spel tillsammans med andra.
Du deltar i spel och anpassar ditt spelande efter rytmen.
Imitation och improvisation
Rörelser, rytmer och toner
Du har deltagit vid imitation och improvisation med rörelser och rytmer.
Du kan till viss del imitera och improvisera med rörelser och rytmer.
Du kan improvisera och imitera med rörelser, rytmer och toner.
Musikskapande
T.ex. med utgångspunkt i text eller bild
Du har deltagit vid skapandet av enkla former av musik.
Du kan, med stöd av vuxen, skapa enkla former av musik.
Du kan skapa enkla former av musik tillsammans med andra.
Gestalta
Sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
Du har deltagit vid gestaltning av sånger och berättelser.
Du kan, med stöd av vuxen, gestalta sånger och berättelser.
Du kan gestalta sånger och berättelser.
Samtala och beskriva
Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik
Du har deltagit vid diskussioner om tankar och känslor som uppkommer när man lyssnar på musik.
Du kan med stöd berätta om vad du tycker om olika sorters musik och hur den påverkar dig.
Du kan med egna ord beskriva hur olika sorters musik påverkar dig.
Funktion
Hur olika instrument låter och ser ut
Du har deltagit vid diskussioner om olika instrument och instrumentgrupper.
Du kan med stöd nämna några instrument, instrumentgrupper och musiksymboler.
Du kan nämna och beskriva hur några instrument låter och ser ut. Du kan nämna några musiksymboler.
Sammanhang
Musik som är kopplade till årstider och högtider, från svensk och nordisk barnvisetradition
Du har deltagit vid lektioner med sång från svenska och nordiska barnvisor .
Du kan sjunga några av de vanligaste barnvisorna.
Du känner till och kan sjunga några av de vanligaste barnvisorna och vet till vilka årstider, högitder och traditioner de hör till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: