Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er_Idrott_år 1_vt 2017

Skapad 2017-05-29 13:40 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Gund
Utmaning
Friluftsliv och utevistelse
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
Deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Orientering
  • Idh  E 6
Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Motorik
  • Idh  1-3
  • Idh  E 6
Deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, (t.ex. springa, hoppa och klättra).
Deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Kan utmana mina motoriska färdigheter. (dvs.vågar prova något nytt)
Dans och rörelse
  • Idh  1-3
  • Idh  1-3
  • Idh  E 6
Anpassar till viss del rörelser till takt och rytm.
Anpassar rörelser och utför enkla danser till takt och rytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: