Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa Åk .5 VT 2017

Skapad 2017-05-30 14:37 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska Geografi Samhällskunskap
Du har nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen och visat att du kan mer
Omvärldsuppfattning
Du kan tolka och orientera dig på en karta. Du kan göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp orientera dig på en karta.
Träna med hjälp av karta att hitta olika länder och platser i Europa.
Du kan tolka och orientera dig på en karta. Du kan göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.
Du kan utan svårighet tolka och orientera dig på en karta. Du har lätt för att göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.
Geografisk referensram
Du ska kunna namn och läge på ett flertal av Europas länder samt viktigare städer, öar, vatten och berg,
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp peka ut länder, öar, vatten, berg, regioner och orter på kartan.
Du får träna på att sätta ut olika namn på blindkartor.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och läge på olika platser
Du har ingående kunskaper om Europas namngeografi och var de olika platserna ligger på en karta
Livsmiljöer
Du ska känna till det typiska för olika länder i Europa vad gäller kultur, befolkning, sysselsättning osv
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp förklara vad som är karaktäristiskt för de länder som vi har läst om
Du behöver träna och läsa på mer om de länder som vi har läst om
Du kan förklara det karaktäristiska för de länder vi läst om, deras befolkning, sysselsättning och kultur
Du kan på ett tydligt sätt förklara och förstå om olika länder, deras befolkning, sysselsättning och kultur
Informationssökning och redovisning
Du ska kunna söka information, samla fakta och göra en sammanställning och göra både en muntlig och skriftlig presentation.
 • SvA  4-6
Du kan med hjälp söka information, samla fakta, göra en sammanställning och redovisa.
Du får träna på att göra tankekartor och öva på att använda egna ord när du redovisar.
Du kan söka information, göra tankekartor och redovisa dina fakta
Du är mycket säker på att samla information och redovisa på ett intressant sätt.
Topografi och naturtyper
Du ska känna till olika länders topografi och naturtyper.
 • Ge  4-6
Du kan med hjälp av kartboken berätta något om hur landet ser ut.
Tänk på att studera kartan med dess färger och vad de betyder.
Du känner till olika länders topografi och naturtyper.
Du känner väl till många olika länders topografier och naturtyper.
Centrala begrepp
Du ska känna till begreppen demokrati och diktatur, ge exempel och göra jämförelser
 • Sh
Du kan med hjälp förklara begreppen demokrati och diktatur, du har svårt att förstå vad som menas med demokratiska beslut.
Du behöver bli säker på vad dessa viktiga begrepp betyder.
Du känner till begreppen demokrati och diktatur och kan ge exempel och göra jämförelser
Du känner till begreppen demokrati och diktatur, och du kan ge flera exempel och göra tydliga jämförelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: