Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris till provet "Livets utveckling åk6"

Skapad 2017-05-31 10:55 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 4 – 6 Biologi

Matrisen är direkt kopplad till det skriftliga provet.

E
C
A
Uppgift 1
3-5 korrekta svar
Alla korrekt.
Uppgift 2
Korrekt ordning
Uppgift 3
a) korrekt svar b) ett korrekt exempel
a) korrekt svar b) flera korrekta exempel
Uppgift 4
a) korrekt svar b) ett korrekt exempel
Uppgift 5
3 korrekta svar
Uppgift 6
2-3 korrekta svar
4 korrekta svar
Uppgift 7
Eleven ger en enklare förklaring med hjälp av exempel.
Eleven visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar.
Uppgift 8
Nämner två korrekta skillnader med godtagbara förklaringar.
Nämner alla skillnader och visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Eleven använder begrepp och termer i beskrivningar.
Uppgift 9
Eleven kopplar samman föda och längd på hals.
Eleven kopplar samman föda, längd på hals och förökning.
Elevens svar innehåller en förklaring om samband mellan förökning och vidare generationer.
Uppgift 10
Bakterier först och människor sist.
Helt korrekt ordning på alla fem.
Uppgift 11
Anger ett korrekt svar
Anger både daggmask och huggorm.
Uppgift 12
4-5 korrekta svar.
6 korrekta svar.
Uppgift 13
Förklarar/ använder minst tre begrepp.
Förklarar/ använder minst fem begrepp korrekt.
Förklarar/ använder minst sju begrepp korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: