Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Engelska - åk 3, Åledsskolan

Skapad 2017-06-01 10:51 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 3.

Eleven bedöms utifrån två olika nivåer - grundläggande eller mer än grundläggande kunskaper Eleven bedöms utifrån den nivå som förväntas för årskursen.

Om rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapsnivå under årskursen kommer extra anpassningar alternativt åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Har arbetat med
Visar grundläggande kunskaper
Visar mer än grundlaggande kunskaper
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Lyssna
.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydlig talad, mycket enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt, talad, mycket enkel engelska i lugnt tempo.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Tala/Samtala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Levnadssätt/Omvärldskunskap
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: