Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 7

Skapad 2017-06-01 12:27 i Ugglums skola Partille
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. * reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Du har **grundläggande** kunskaper.
Du har **goda** kunskaper.
Du har **mycket goda** kunskaper.
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.
ANALYS
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Du beskriver **enkla** samband ur olika perspektiv.
Du beskriver **förhållandevis komplexa** samband ur olika perspektiv.
Du beskriver **komplexa** samband ur olika perspektiv.
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument.
KÄLLKRITIK
* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du använder olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du använder olika källor på ett **väl** fungerande sätt.
Du för **enkla** och **till viss del** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du för **utvecklade** och **relativt väl** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du för **välutvecklade** och **väl** underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: