Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 6, vt 2017

Skapad 2017-06-01 14:31 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik

Tekniska lösningar - dess delar och hur de samverkar

 • Tk  E 6   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  C 6   Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  A 6   Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
E
C
A
Olika funktioner på cykeln
Du kan GE EXEMPEL och BESKRIVA enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Ex: Varför går cykeln framåt när du trampar med pedalerna. Du kan exempel på några delar på cykeln och hur de tillsammans får cykeln att gå framåt.
Du kan FÖRKLARA enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Ex: Du kan ingående förklara hur cykeln kan gå framåt, vilka delar som behövs och hur de samarbetar för cykeln ska gå framåt.
Du kan FÖRKLARA enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt. Ex: Du kan ingående förklara hur cykeln kan gå framåt, vilka delar som behövs och hur de samarbetar för cykeln ska gå framåt. Du kan ge exempel på andra uppfinningar som fungerar på ett liknande sätt.

Hållfasta och stabila konstruktioner

 • Tk  E 6   Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  C 6   Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  A 6   Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
E
C
A
Hållbara konstruktioner
Du kan på ett ENKELT sätt beskriva och ge exempel på hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Ex i hus och broar.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt beskriva och ge exempel på hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett UTVECKLAT sätt vad de har gemensamt. Ex i hus och broar.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt beskriva och ge exempel på hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett VÄLUTVECKLAT sätt vad de har gemensamt. Ex i hus och broar.

Konstruktionsarbeten där du prövar och omprövar

 • Tk  E 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
E
C
A
Bygga och förbättra
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du bygger och PRÖVAR idéer och gör en ENKEL modell. Ex: Du bygger och prövar din katapult.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du bygger, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR idéer och gör en UTVECKLAD modell. Ex: Du bygger och prövar din katapult. Du försöker förbättrar din katapult genom små förändringar.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du bygger, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR idéer och gör en VÄLUTVECKLAD modell. Ex: Du bygger och prövar din katapult. Du gör upprepade förbättringar för att få en katapult som skickar iväg föremålen så långt som möjligt.

Välja alternativ under arbetsprocessen

 • Tk  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  C 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Tk  A 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
E
C
A
Göra val under arbetsprocessen
T ex under bygget av din katapult
Du kan ge förslag och välja alternativ som gör att arbetet med din konstruktion går framåt.
Du kan ge förslag och välja alternativ som på något sätt förbättrar din konstruktion.
Du kan ge förslag och välja alternativ som på flera sätt förbättrar din konstruktion.

Dokumentera med skiss och text

 • Tk  E 6   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  C 6   Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Tk  A 6   Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
E
C
A
Idé och skiss
Du kan på ett ENKELT sätt med en skiss och text visa hur du tänker bygga din katapult eller sugrörsbro.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt med en skiss och text visa hur du tänker bygga din katapult eller sugrörsbro.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt med en skiss och text visa hur du tänker bygga din katapult eller sugrörsbro.

Förändring över tid, fördelar och nackdelar

 • Tk  E 6   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  C 6   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  A 6   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
E
C
A
Cykelns historia
Du kan på ett ENKELT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: Resonera kring hur cykeln har utvecklats från förr och fram tills idag. Hur har utvecklingen av cykeln påverkat människor, samhälle och miljö? eller Resonera kring olika val av transport.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: Resonera kring hur cykeln har utvecklats från förr och fram tills idag. Hur har utvecklingen av cykeln påverkat människor, samhälle och miljö? eller Resonera kring olika val av transport.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: Resonera kring hur cykeln har utvecklats från förr och fram tills idag. Hur har utvecklingen av cykeln påverkat människor, samhälle och miljö? eller Resonera kring olika val av transport.
Hus och broar
Du kan på ett ENKELT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: De kan ge något exempel på hur hus eller broar har förändrats och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: Du kan ge flera exempel på hur hus eller broar har förändrats och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Du beskriver utifrån minst två av dessa perspektiv.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: Hur hus eller broar har förändrats och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Du beskriver och ger exempel utifrån alla tre perspektiven.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: