Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sista rycket åk 9- SO- Åsa Johnsson

Skapad 2017-06-04 15:50 i Maria Parkskolan Helsingborg
Ämnesintegrerat arbete där SO och Svenska samarbetar. Eleverna skriver en text på en A4 -sida i antingen Samhällskunskap, Geografi, Religion eller Historia.
Grundskola 9 SO (år 1-3)

Sista Rycket - SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motivera och presentera
Konsekvenser
I sitt resonemang beskriver eleven någon tänkbar konsekvens. Eleven ger någon enkel förklaring av vad konsekvensen kan bli vilket, ger ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
I sitt resonemang beskriver eleven några konsekvenser. Eleven ger en mer utvecklad förklaring av vad konsekvenserna kan bli, vilket ger ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
I sitt resonemang beskriver eleven flera konsekvenser. Eleven förklarar vilka konsekvenserna kan bli från olika perspektiv eller i längre logiska resonemangskedjor, vilket ger ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.
Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter Framföra och bemöta argument
Eleven framför någon åsikt och försöker bemöta argument i en diskussion med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument i diskussioner med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument med hjälp av sina faktakunskaper, med ytterligare fakta eller nya perspektiv, på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Formulera, resonera, redogöra
Eleven kan skriva egen text/muntlig framställning där den till viss del omformulerar källornas text och skapar en sammanhängande text från de olika källorna.
Eleven omformulerar och plockar ut relevant fakta ur längre texter/muntliga framställningar och skapar en sammanhängande text från de olika källorna.
Eleven formulerar egen text/muntlliga framställningar med källorna som bas och skapar en väl sammanhängande text från relevanta källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: