Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Framtidens städer

Skapad 2017-06-04 16:33 i Furulunds skola Partille
Matris som grundar sig geografins mål för år 9, utvalda delar efter vad eleverna arbetat med
Grundskola 7 Geografi SO (år 1-3) Hem- och konsumentkunskap Samhällskunskap

DENNA MATRIS ANVÄNDS FÖR KURSEN GEOGRAFI -STÄDER I ÅK 9. ELEVEN SKRIVER OM SINA FRAMTIDSSTAD DÄR HEN BL.A TAR MED HÅLLBARHETS-, TRANSPORT-, BOSTADS OCH SEGREGATIONSFRÅGOR.

Når ännu ej målen
För betyg E
För betyg C
För betyg A
Använda begrepp
Kan ännu ej använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Mönster av handel och kommunikation
Eleven kan ännu ej undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver mycket enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för mycket enkla och ej underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Kunskap om samspel mellan människa, samhälle och natur
Eleven har ej grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och förmår ej visa det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan inte fullt resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och kan ännu ej redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: