👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning i år 1–3

Skapad 2017-06-07 15:53 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Det här bedömningsstödet ger läraren möjlighet att följa elevens matematiska utveckling inom området taluppfattning. Det kan också komplettera lärarens egna uppföljningar inom andra områden i ämnet matematik.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Materialet Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i taluppfattning, utgår från kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3.

Taluppfattning, muntliga uppgifter, HT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
A
B
C
1. Talraden, ramsräkna
2. Talraden, räkna uppåt
3. Talraden, räkna nedåt
4. Talraden, efter
5. Talraden, före
6. Antalskonstans
Prövas inte på denna nivå.
7. Subitisera/uppskatta
8. Namnge tal
9. Fler
9. Färre
10. Uppdelning av tal
11. Hälften
11. Dubbelt

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
A
B
C
1. Talraden, ramsräkna
2. Talraden, räkna uppåt
3. Talraden, räkna nedåt
4. Talraden, efter
5. Talraden, före
6. Stegräkning
7. Antalskonstans
8. Uppskattning
9. Minskning
10. Fler
10. Färre
11. Uppdelning av tal
12. Hälften
12. Dubbelt
13. Skriftliga uppgifter
Efter de muntliga uppgifterna anges vilka skriftliga uppgifter eleven ska genomföra: L, M eller H.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
A
B
C
1. Antal
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
3. Antal
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talraden
3. Tallinje
3. Tallinje
4. Storleksordna tal
4. Dela upp tal
4. Storleksordna tal
5. Dela upp tal
5. Storleksordna tal
5. Likhetstecknet, addition
6. Beräkna addition
6. Beräkna, addition
6. Likhetstecknet, subtraktion
7. Beräkna, subtraktion
7. Beräkna multiplikation
8. Likhetstecknet, addition
8. Problemlösning
9. Problemlösning

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
A
B
C
1. Talraden, efter
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
2. Tals värde
2. Tals värde
2. Talföljd
3. Tallinje
3. Tallinje
3a/b. Tallinje, addition
4. Dela upp tal
4. Dela upp tal
4. Likhetstecknet, subtraktion
5. Storleksordna tal
5. Storleksordna tal
5. Likhetstecknet, multiplikation
6. Beräkna, addition
6. Beräkna, addition
6. Beräkna
7. Beräkna, subtraktion
7. Beräkna, subtraktion
7. Problemlösning
8. Likhetstecknet, addition
8. Likhetstecknet, addition
8. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Beräkna, olika uttrycksformer

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 2

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
A
B
C
1. Talraden, ramsräkna
2. Talraden, räkna uppåt
3. Talraden, räkna nedåt
4. Talraden, efter
5. Talraden, före
6. Stegräkning
7. Antalskonstans
8. Uppskattning
9. Minskning
10. Fler
10. Färre
11. Uppdelning av tal
12. Hälften
12. Dubbelt
Skriftliga uppgifter
Efter de muntliga uppgifterna anges vilka skriftliga uppgifter eleven ska genomföra: L, M eller H.

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
A
B
C
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
3. Tallinje
3. Tallinje
3. Talföljd
4. Dela upp tal
4. Storleksordna tal
4. Tallinje
5. Storleksordna tal
5. Likhetstecknet, addition
5. Likhetstecknet, addition/subtraktion
6. Beräkna, addition
6. Likhetstecknet, subtraktion
6. Beräkna, multiplikation
7. Beräkna, subtraktion
7. Beräkna, multiplikation
7. Beräkna, division
8. Likhetstecknet, addition
8. Problemlösning
8. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
10. Beräkna, skriftliga räknemetoder

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 3

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
 • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3   Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3   Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3   Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3   Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3   Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3   Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3   Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3   Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3   Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3   Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3   Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
A
B
C
1. Talraden, före/efter
1. Talraden, före/efter
1. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
2. Talföljd
3. Tallinje
3. Tals värde
3. Likhetstecknet
4. Storleksordna tal
4. Bråk
4. Beräkna, multiplikation/division
5. Beräkna, addition
5. Tallinje
5a/b/c. Bråk
6. Beräkna, subtraktion
6. Likhetstecknet, addition/subtraktion
6. Problemlösning
7. Likhetstecknet, addition/subtraktion
7. Beräkna, multiplikation
7. Problemlösning
8. Problemlösning
8. Beräkna, division
8. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
9. Problemlösning
10. Problemlösning
10. Beräkna, skriftliga räknemetoder