Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav SFI kurs A

Skapad 2017-06-07 17:45 i Vuxenutbildningen Heby
Kunskapskraven är formulerade utifrån fem aspekter: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Kurs A handlar om konkreta vardagsnära situationer, situationer som rör den egna personen.

Betyget E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Hörförståelse
Kurs A (A1-/A1) Eleven kan med stöd förstå tydligt, enkelt tal i konkreta, vardagsnära situationer.
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad och tydlig information som är av intresse för eleven. Eleven visar sin förståelse för enkla och vanligt förekommande muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven förstår enkla fraser och meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad och tydlig information som är av intresse för eleven. Eleven visar sin förståelse för enkla och vanligt förekommande muntliga instruktioner genom att på ett relativt väl fungerande sätt agera utifrån dem.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven förstår sammanhängande fraser och meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad och tydlig information som är av intresse för eleven. Eleven visar sin förståelse för enkla och vanligt förekommande muntliga instruktioner genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.
Läsförståelse
Kurs A (A1-/A1) Eleven kan hämta och förstå enkel information i konkreta, vardagsnära situationer.
Eleven hämtar och förstår information i form av vanliga ord och symboler
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven hämtar och förstår information i form av vanliga ord och symboler samt mycket enkla fraser.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven hämtar och förstår information i form av vanliga ord och symboler samt mycket enkla fraser och meningar
Muntlig interaktion
Kurs A (A1-/A1) Eleven kan etablera social kontakt och med stöd kommunicera i konkreta, vardagsnära situationer.
Eleven deltar i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord och enkla hälsnings-, artighets- och avskedsfraser samt ställa och besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt gester, frågor och andra strategier för att förstå och göra sig förstådd
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven deltar i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord och vanliga fraser samt ställa och besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt gester, frågor och andra strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven deltar i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord, fraser och meningar samt ställa och besvara enkla frågor utifrån konkreta behov. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt gester, frågor och andra strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Muntlig produktion aspekt
Kurs A (A1-/A1) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk i några situationer som rör den egna personen.
Eleven berättar med vanliga ord och enkla fraser om personliga förhållanden och erfarenheter. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt gester och andra strategier för att göra sig förstådd.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven berättar med ord och vanliga fraser om personliga förhållanden och erfarenheter. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt gester och andra strategier för att göra sig förstådd.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven berättar med sammanhängande fraser och meningar om personliga förhållanden och erfarenheter. Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt gester och andra strategier för att göra sig förstådd.
Skriftlig färdighet
Kurs A (A1-/A1) Eleven kan hantera några vardagsnära situationer där skrift förekommer.
Eleven skriver sin namnteckning och bidrar till att fylla i personliga uppgifter så att de passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. Eleven skriver på ett i huvudsak fungerande sätt av viktig information efter personliga behov.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven skriver sin namnteckning och fyller i personliga uppgifter så att de efter någon bearbetning passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. Eleven skriver på ett relativt väl fungerande sätt av viktig information efter personliga behov.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven skriver sin namnteckning och fyller i personliga uppgifter så att de passar in i enkla, vanligt förekommande formulär. Eleven skriver på ett väl fungerande sätt av viktig information efter personliga behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: