👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Idrott och hälsa för årskurs 1-3 Skolbyn

Skapad 2017-06-08 07:17 i Skolbyns skola Hudiksvall
Bedömningsmatris för årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Matrisen används vid bedömning i ämnet Idrott & Hälsa. Här nedan står alla moment som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 3. Du läser matrisen genom att se vilka rutor som blivit färglagda. Dessa moment har du uppnått. De som inte har någon färg är sådant du har kvar att arbeta med. Det kan också vara så att vi inte har påbörjat alla moment.

Allsidiga rörelseförmågor
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter. Varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Grovmotorik: springa, hoppa och klättra.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter. Varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Grovmotorik: springa, hoppa och klättra.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter Varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Grovmotorik: springa, hoppa och klättra.
Rörelse till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Hälsa och livsstil
Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i närmiljön och använder då skisser/bilder och andra hjälpmedel. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i närmiljön och använder då skisser/bilder och andra hjälpmedel. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i närmiljön och använder då skisser/bilder och andra hjälpmedel. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Skador och risker vid fysisk aktivitet
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt ge enkla beskrivningar av säkerhet och hänsynstagande som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt ge enkla beskrivningar av säkerhet och hänsynstagande som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt ge enkla beskrivningar av säkerhet och hänsynstagande som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.