Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik 2017 åk 3

Skapad 2017-06-08 10:35 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Nationella prov åk 3 matematik vårterminen 2017.
Grundskola 3 Matematik

Nationella prov i matematik 2017

Innehåll
Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet.
Delprov A
Kunskapsområdet är Sannolikhet och statistik. Prövar elevens förmåga att lösa problem, använda matematiska begrepp, kommunicera och resonera matematik muntligt.
Problemlösning Begrepp Resonemang Kommunikation
A
Delprov B,
Kunskapsområdet är algebra. Prövar elevens grundläggande kunskaper om mönster i talföljder och geometriska mönster.
Begrepp Metod Resonemang Kommunikation
B Max 12 Kravnivå 8
Delprov C
Kunskapsområdet är Taluppfattning och tals användning. Prövar elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten samt att lösa enkla problem.
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
C Max 14 Kravnivå 9
Delprov D
Kunskapsområdet är Taluppfattning och tals användning. Prövar elevens grundläggande kunskaper om positionssystemet.
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
D Max 14 Kravnivå 10
Delprov E
Kunskapsområdena är Taluppfattning och tals användning samt Samband och förändring. Prövar elevens grundläggande kunskaper i att lösa enkla problem
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
E Max 13 Kravnivå 8
Delprov F
Kunskapsområdet är Geometri och Taluppfattning och tals användning. Prövar elevens kunskaper om mätning, jämförelse och uppskattning av längd, omkrets och area samt att välja och använda skriftliga räknemetoder.
Begrepp Metod Kommunikation
F F1 Max 9 Kravnivå 6 F2 Max 12 Kravnivå 8
Delprov G
Kunskapsområdena är Taluppfattning och tals användning samt Algebra. Prövar elevens kunskaper om centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid överslagsräkning samt huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
Problemlösning Begrepp Resonemang Kommunikation
G G1 Max 8 Kravnivå 6 G2 Max 12 Kravnivå 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: