Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

speaking - A Guide to Halmstad

Skapad 2017-06-08 14:16 i Furulundsskolan Halmstad
muntlig uppgift engelska
Grundskola 7 – 9 Engelska

You will make a video, which will help visitors during their stay in Halmstad. To help visitors in a good way, you need to include these things in the guide: General information about Halmstad (population, location, short historical background, sports, celebrities), how to get around, where to eat and things to see and do.

Innehåll
Du berättar mycket kortfattat och det du säger består endast av korta påståenden.
Du berättar kortfattat men försöker ibland utveckla det du säger.
Du berättar och förklarar med exempel och detaljer.
Innehållet du förmedlar är fylligt.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk och har ofta svårt att få fram vad du vill ha sagt. Du använder ibland svenska ord för att kunna uttrycka dig.
Du formulerar dig enkelt och begripligt, men stakar dig ibland vid längre ord och fraser. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt och klarar även de längre orden och fraserna. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med god ledighet och med gott flyt. Du binder ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Uttal och intonation
Du kan uttala enkla ord och uttryck. Ibland är ditt uttal osäkert och stör begripligheten.
Du har för det mesta ett fungerande uttal, men uttalet stör inte begripligheten nämnvärt.
Ditt uttal är gott, även om det ibland förekommer uttalsfel.
Du talar tydligt. Uttalet och intonationen fungerar väl.
Ordförråd
Du använder endast några ord och fraser som hör till ämnet.
Du använder flera ord och fraser som hör till ämnet.
Du använder till övervägande del ord och fraser som hör till ämnet.
Du använder ord och fraser som hör till ämnet.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Förberedelse till presentationen och stödord
Du är inte tillräckligt förberedd och läser stora delar av ditt manus innantill.
Du är förberedd och visar att du kan använda stödord.
Du är väl förberedd och visar att du till stora delar klarar dig utan stödord.
Du är mycket väl förberedd och redovisar utan stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: