👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er-mu vt18 åk 3

Skapad 2017-06-09 13:45 i Esperedsskolan Halmstad
Bedömningsunderlag för ämnet musik
Grundskola 3

Musik år 3

Grund
Utmaning 1
Gemensam sång
Hur aktiv eleven är i olika sånger i klassen
Du kan delta aktivt i sång
Du deltar aktivt i sång
Musikkunskap
Kunskap om olika typer av musik (musikstilar/genrer) samt kunskap om musikinstrument
Du kan nämna någon genre (musikstil) och vad som kännetecknar denna. Du kan även nämna något instrument och känner till hur det låter och ser ut.
Du kan nämna flera olika genrer (musikstilar) och vad som kännetecknar dessa. Du kan även nämna artister och band som representerar en viss genre. Du kan nämna flera instrument och placera dessa i rätt instrumentgrupper och känner till hur dessa låter och ser ut.
Musicerande
Förmågan att spela olika melodier på olika instrument med hjälp av appen Garage Band.
Du visar att du kan spela en melodi på gitarr.
Du visar att du kan spela en melodi på gitarr och följa en bestämd takt.
Skapande och kreativitet
Arbete i studio-appen Garage Band samt förmågan att sätta ord på hur musik kan beröra.
Du kan skapa grunden till en låt i Garage Band. Du kan till viss del beskriva hur en låt får dig att känna.
Gehör och taktkänsla
Förmågan att återupprepa/imitera ljud och melodier samt hålla och följa enklare takter
Du kan till viss del imitera rörelser och melodier. Du kan till viss del hålla och följa takten i en låt.