Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal - detaljerad matris

Skapad 2017-06-10 14:33 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola F
F
E
D
C
B
A
Struktur
Du hoppar mellan olika åker så att det blir rörigt och svårt att hänga med.
Du har en röd tråd och försöker hålla dig till den.
Du har en tydlig röd tråd, en ordentlig inledning, en bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, en bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig och väl fungerande inledning och avslutning.
Innehåll/fakta
Innehållet är alltför magert. Det framgår inte tydligt vad du vill föra fram.
Du presenterar ett godtagbart innehåll. Tesen framgår klart och du för fram argument som stödjer tesen.
Innehållet är väl förberett och relativt fylligt. Tesen framgår klart och du för fram relativt övertygande argument och stärker eventuellt din argumentation genom att ta upp motargument.
Innehållet är fylligt, intresseväckande och väl förberett. Tesen framgår klart och du för fram övertygande argument och stärker dessutom din argumentation genom att ta upp motargument som du bemöter. Argumentationen är slagkraftig.
Språk och stil
Förståelsen störs av många språkfel eller ett alltför magert ordförråd.
Du använder ett enkelt och begripligt språk.
Du har ett varierat ordval och ett till största delen korrekt språk.
Du visar stor säkerhet vad gäller språk och stil. Du undviker onödiga utfyllnadsord som va, öh, liksom... Du arbetar medvetet med ordval och retoriska stilfigurer.
Tempo/röstläge
Framställningen störs något av ett alltför snabbt eller långsamt tempo.
Du talar mestadels i lagom tempo och hörs väl.
Du talar i lagom tempo, artikulerar väl och hörs bra. Du kan kanske till och med variera röstvolym, betoning och tempo och göra pauser för att väcka intresse.
Säkerhet/engagemang/kroppsspråk
Framträdandet störs lite grann av stelhet/nervositet/kroppsspråk eller av brist på intresse och engagemang.
Du har ett relativt bra flyt i din framställning. Du verkar intresserad av ditt ämne. Du ser avslappnad och kanske till och med glad ut. Kroppsspråket är relativt väl anpassat till situationen.
Du utstrålar säkerhet! Du visar en mycket god kunskap om ämnet och lyckas väcka åhörarnas intresse och engagemang. Kroppsspråket är väl anpassat till situationen.
Publikkontakt
Du läser mest innantill.
Du kommer ihåg att titta upp från stödorden och se på publiken.
Du använder stödorden ibland och har mycket ögonkontakt.
Du använder sällan stödorden och läser av publikens reaktioner och anpassar dig därefter. Det är tydligt att du har åhörarna med dig.
Sammanfattande omdöme för argumenterande tal
F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: