Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för bedömning i engelska

Skapad 2017-06-13 10:56 i Nannaskolan Uppsala
Matris för bedömning i engelska
Grundskola 6 – 9
E
C
A
Lyssna
Du kan förstå det viktigaste av innehållet i enklare talad engelska som talas lagom fort, till exempel vanliga ord och enkla fraser som gäller dig själv, din familj och din omgivning. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar, till exempel vara uppmärksam på viktiga ord. Du förstår och följer talade instruktioner ganska bra.
Du kan förstå det mesta av innehållet i vardaglig engelska som talas i normalt tempo, till exempel i nyhetsprogram och tv-serier så länge du är någorlunda bekant med det som det talas om. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar Du förstår och följer talade instruktioner bra.
Du kan förstå innehållet i mer avancerad engelska även om sammanhanget är obekant, till exempel reportage om saker du inte tidigare känt till. Du har inga svårigheter med tal i högt tempo. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar Du förstår och följer talade instruktioner bra.
Läsa
Du kan förstå det mesta av innehållet i korta och enkla texter. Du kan hitta viss information (tydliga detaljer) som du behöver i till exempel annonser, tidtabeller och beskrivningar. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet du läser. Du förstår och följer enklare skrivna instruktioner ganska bra.
Du kan förstå det mesta av innehållet i mer avancerade texter som till exempel rör människors vardag och arbete. Du kan hitta och förstå information (detaljer) i till exempel nyhetssändningars beskrivningar av händelser. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet du läser. Du förstår och följer skrivna instruktioner bra.
Du kan förstå innehållet i mer avancerade texter som rör sådant som du tidigare inte har erfarenhet av. Du kan hitta och förstå information (detaljer) i till exempel längre böcker och vetenskapliga texter. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet du läser. Du förstår och följer skrivna instruktioner bra.
Tala med andra
Du kan samtala med någon annan genom till exempel enklare frågor, svar och kommentarer om sådant du känner till. Detta sker i ett lugnt tempo och du är inte den som driver samtalet men du känner till någon enklare metod för att lättare göra dig förstådd när det behövs.
Du kan på ett bra sätt samtala med någon annan om till exempel saker av personligt och allmänt intresse samt vardagslivet. Du talar så pass flytande att det inte är några problem för en engelsktalande att förstå dig. Du är aktiv i diskussioner om ämnen du känner till och kan förklara och motivera dina åsikter. Du bidrar till att hålla liv i samtalet och föra det framåt. Du känner till några metoder för att lättare göra dig förstådd.
Du kan uttrycka dig flytande och spontant och behöver inte långt tid för att hitta rätt ord, du kan använda engelskan för att uttrycka dig inom flera olika områden. Om du inte känner till ett visst ord så kan du omformulera dig för att ändå göra dig förstådd. Du är väldigt aktiv i diskussioner, även om ämnen du inte är så bekant med, och förklarar och motiverar dina åsikter. Du kan hålla liv i ett samtal och vara pådrivande även på egen hand om det krävs. Du känner till några metoder för att göra dig förstådd.
Tala själv
Du kan använda enklare ord och fraser när du talar, till exempel när du beskriver platsen där du bor, människor du känner och annat som berör dig. Du kan använda enklare information från olika medier i muntliga presentationer. Du kan på ett enkelt sätt anpassa det du säger till de som lyssnar samt känner till någon metod för att lättare göra dig förstådd. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i engelskspråkiga länder och jämföra med egna erfarenheter. Du kan göra enklare förbättringar av dina muntliga presentationer för att de ska bli tydligare och mer varierade.
Du kan använda ord och fraser på ett bra och utvecklat sätt när du talar, till exempel när du talar om dina framtidsplaner eller återberättar innehållet i en bok eller film. Du kan klart och detaljerat tala om saker du är intresserad och har erfarenhet av. Du kan på ett bra sätt uttrycka dina åsikter och beskriva, diskutera och kommentera. Du kan använda information från olika medier i muntliga presentationer. Du kan på ett bra sätt anpassa det du säger till de som lyssnar samt känner till några metoder för att lättare göra dig förstådd. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i engelskspråkiga länder och jämföra med egna erfarenheter. Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga presentationer för att de ska bli tydligare och mer varierade.
Du kan använda ord och fraser med flyt och säkerhet även när du pratar om saker du inte är så bekant med. Du kan genomföra en presentation, till exempel en beskrivning eller argumentation som är klar och tydlig med en röd tråd från början till slut. Du kan på ett mycket bra sätt uttrycka dina åsikter och beskriva, diskutera och kommentera. Du kan använda information från olika medier i muntliga presentationer. Du kan på ett mycket bra sätt anpassa det du säger till de som lyssnar samt känner till några metoder för att lättare göra dig förstådd. Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur man lever och vad man gör i engelskspråkiga länder och jämföra med egna erfarenheter. Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga presentationer för att de ska bli tydligare och mer varierade.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt när du skriver olika texter till exempel brev. Du kan använda enklare information från olika medier i skriftliga presentationer. Du kan på ett enkelt sätt anpassa det du skriver till de som ska läsa det samt känner till någon metod för att lättare göra dig förstådd. Du kan göra enklare förbättringar av det du skrivit för att de ska bli tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga presentationer för att de ska bli tydligare och mer varierade. Du kan skriva sammanhängande och detaljerade texter om sådant du känner till. Till exempel om sådant du är intresserad av. Du kan skriva en uppsats eller rapport där du till exempel ger information om en händelse eller motiverar en ståndpunkt. Du kan använda information från olika medier i skriftliga presentationer. Du kan på ett bra sätt anpassa det du skriver till de som ska läsa det samt känner till några metoder för att lättare göra dig förstådd. Du kan göra utvecklade förbättringar av det du skrivit för att de ska bli tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga presentationer för att de ska bli tydligare och mer varierade. Du kan skriva sammanhängande och detaljerade texter med avancerat innehåll till exempel undersökande och argumenterande uppsatser. Du kan presentera fakta och åsikter på ett effektivt, välstrukturerat och övertygande sätt. Du kan använda information från olika medier i skriftliga presentationer. Du kan på ett mycket bra sätt anpassa det du skriver till de som ska läsa det samt känner till några metoder för att lättare göra dig förstådd. Du kan göra utvecklade förbättringar av det du skrivit för att de ska bli tydligare och mer varierade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: