Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris 4-6

Skapad 2017-06-13 13:55 i Tingbergsskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 4 – 6 Matematik Svenska som andraspråk

Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan **medverka** i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **delvis fungerande** lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **väl fungerande** lösningar.

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Dessutom **medverkar** eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1– 1000 på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Eleven **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Eleven ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.

Tid och pengar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Eleven kan föra **enkla** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven **bidrar** till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram
Eleven beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **viss säkerhet**.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **säkerhet**.

Ämnesspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: