Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell bedömningsmatris Teknik Vt-2017

Skapad 2017-06-13 20:27 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Enligt Lgr 11
Grundskola 7 – 9 Teknik

Att kunna undersöka & beskriva tekniska lösningar.

E
C
A
Begrepp
Använder ämnesspecifika begrepp för att beskriva.....
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Material
Resonerar om likheter/skillnader mellan olika material samt användning...
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan olika material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan olika material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan olika material och deras användning i tekniska lösningar.

Att kunna genomföra & konstruera

E
C
A
Undersöka/pröva & utforma egna modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysikaliska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysikaliska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysikaliska eller digitala modeller.
Bidrar till arbetsprocess
Genom att formulera/välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Redovisar arbetsprocess med skisser, ritningar, modeller eller rapporter.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller enkla rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller enkla rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller enkla rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Att kunna resonera om hur teknik människa samhälle och miljö påverkar varandra

E
C
A
Förändring över tid & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: