Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 vt-16 Sannolikhet och statistik

Skapad 2017-06-14 09:44 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Matematik
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda och beskriva dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och relationer mellan begrepp och använder begreppen relativt välfungerande i välkända sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem välfungerande i nya situationer och för välutvecklade resonemang kring relationer till andra begrepp.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder med gott resultat
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat
Problemlösning
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används för att lösa problem
Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Metoder passar till viss del till situationen.
Du kan lösa svårare problem på ett relativt väl fungerande sätt. Metoder och strategier passar relativt väl till situationen.
Du kan lösa svårare problem på ett väl fungerande sätt genom att välja goda strategier och en väl fungerande metod.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Du för enkla resonemang kring samband mellan begrepp, alternativa lösningssätt, lösningssätt m.m.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang kring samband mellan begrepp, alternativa lösningssätt, rimlighet m.m.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring samband mellan begrepp, alternativa lösningssätt, rimlighet m.m.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Kan skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt redogöra för och diskutera tankegång. Använder då matematikens språk med viss anpassning till syfte och sammanhang
Kan skriftligt på ett ändamålsenligt sätt redogöra för och diskutera tankegång. Använder då matematikens språk med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
Kan både muntligt och skriftligt ändamålsenligt och effektivt redogöra för och diskutera tankegång. Använder då matematikens språk med god anpassning till syfte och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: