Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa - elevmatris Björkvallsskolan

Skapad 2017-06-14 10:08 i Björkvallsskolan Uppsala
En matris som bygger på Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

En matris för självskattning och bedömning.

Läsa - elevmatris

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Läsarens förhållande till texten
Hur jag engagerar och rör mig i texten.
Jag kommer in i textens värld - och jag förstår och ser den framför mig då och då.
Jag är inne i textens värld och glömmer ibland min egen verklighet.
Jag är helt inne i textens värld. Jag jämför textens värld med min egen och förstår saker om mig själv med hjälp av texten.
Jag är helt inne i textens värld, men ibland distanserar jag mig från textens föreställningsvärld och tankevärld, och granskar den kritiskt.
Vad jag fastnar för och lägger märke till.
Jag hänger med i textens handling. Det är ibland lätt att följa den, men ibland tappar jag tråden.
Jag uttrycker med ord eller det märks på mig när jag känner med personerna eller tycker något är spännande, sorgligt, roligt intressant etc.
Jag omprövar mina egna och föreställer mig andras värderingar, övertygelser och känslor.
Jan analyserar, tolkar och värderar.
Jag ser textens händelser framför mig.
Jag ser inte bara händelser, utan också personer och miljöer framför mig.
Jag visualiserar personer och miljö även utifrån mer abstrakta textavsnitt.
Jag låter olika textavsnitt, konkreta och abstrakta, samverka när jag visualiserar personer och miljö.
Jag förstår och intresserar mig för en del tankegångar och faktauppgifter i texten.
Jag intresserar mig inte bara för enkla tankegångar eller faktauppgifter, utan också för idéer i texten.
Jag intresserar mig för textens idéer även utifrån mer abstrakta textavsnitt.
Mina bilder ändras under läsningens gång.
Jag anser att visualiseringen främjar förståelsen.
Jag fyller själv ut tomrum i texten, dvs. för att förstå texten bättre fyller på med saker som inte står där.
Jag fyller i ganska komplicerade tomrum i texten.
Jag fyller i komplicerade tomrum i texten.
Jag jämför och ser likheter och skillnader mellan textens värld och min värld.
Jag skapar en helhet av textens delar tillsammans med mina egna upplevelser, erfarenheter, idéer och värderingar.
Jag undersöker, begrundar och reflekterar.
Jag förstår betydelsen av att också integrera egna upplevelser, erfarenheter, idéer och värderingar.
Läsarens rörelser i texten
Hur jag tänker om textens innehåll: Vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan. Vad som ligger bakom och utanför texten.
Jag kan berätta något om: - vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. - vad jag tror ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Jag kan berätta mer utförligt om: - vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. - det som ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Jag försöker att bygga mina slutsatser på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som jag ser och förstår av texten.
Jag bygger mina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som jag ser och förstår av texten.
Hur jag tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när jag läser texten.
Jag uttrycker tankar, men utvecklar dem inte vidare.
Jag utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja.
Jag reflekterar i sammanhängande led.
Jag reflekterar i flera utvecklande och sammansatta led.
I samtal uttrycker jag tankar om något som jag själv har upplevt eller har kunskap om. Det är inte alltid tydligt hur det hör ihop med texten.
Utifrån något i texten uttrycker jag tankar om något liknande som jag själv upplevt eller har kunskap om.
I samtal drar jag paralleller till samhället och världen.
I samtal drar jag tydliga paralleller mellan egna erfarenheter, samhället och världen samt andra texter.
Jag tar initiativ till att samtala om detta.
Problematisering av texten
Funderingar och frågor som texten väcker hos mig.
Jag uttrycker funderingar och ställer enkla och mycket konkreta frågor om texten, exempelvis frågor om handlingen, tankegångar eller faktauppgifter.
----------------->
------------------>
Jag uttrycker funderingar och ställer mer komplicerade, kreativa och abstrakta frågor om texten, exempelvis frågor om textens tomrum.
Värdering
Vad jag tycker om texten och hur jag då resonerar.
Jag värderar texten utan att bygga ut resonemanget.
------------------>
------------------>
Jag värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egen erfarenhet.
Läsarorienterad läsförståelse i sin helhet
Jag visar att jag är på rätt väg i min utveckling av läsförståelsen.
------------------>
------------------>
Jag visar att jag är på rätt väg i min utveckling av läsförståelsen.
Jag behöver tydligt stöd för att utveckla mitt förhållande till texten och för att röra mig i texten.
------------------>
------------------>
Jag har ett avancerat förhållande till texten och rör mig obesvärat i texten.
Jag behöver tydligt stöd för att problematisera och föra värderande resonemang om texten.
------------------>
------------------>
Jag problematiserar och för avancerade värderande resonemang om texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: