Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödsleskolan, skriftlig omdömesmatris Hem- och konsumentkunskap år 4 - 6

Skapad 2017-06-19 12:16 i Rödsleskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet hem- och konsumentkunskap.
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap

En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Tillaga enkla måltider på årskursanpassad nivå.
Tillagar med mycket hjälp av kamrat och lärare.
Använder metoder (t ex koka, steka, diska), livsmedel och utrustning på ett säkert sätt med lite hjälp av kamrat och lärare.
Använder oftast för uppgiften rätt metoder, livsmedel och redskap. Kan oftast arbeta självständigt och säkert i köket.
Använder för uppgiften anpassade metoder, livsmedel och redskap. Kan arbeta självständigt och säkert i köket.
Bedöma den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå.
Beskriver arbetsprocessen (från receptläsning till tillagning) väldigt kortfattat, förklaring av resultat saknas bedömning saknas.
Beskriver arbetsprocessen och kommenterar vad som gjorts och hur resultatet blev.
Beskriver arbetsprocessen med vad du gjorde och hur det blev samt ger en beskrivande kommentar om resultatet.
Kan utförligt beskriva arbetsprocessen med vad du gjorde och hur det blev samt ger en beskrivande kommentar om resultatet.
Resonera om varierade och balanserade måltider på årskursanpassad nivå.
För ett resonemang utan fakta/felaktig fakta till uppgiften. Egna erfarenheter saknas.
För enkla och rimliga resonemang med koppling till uppgiften och egna erfarenheter.
För utvecklade resonemang med koppling till fakta och egna erfarenheter, förklarar och drar slutsatser.
För välutvecklade resonemang (resonerar i flera led) med koppling till relevant fakta , förklarar och drar slutsatser. Ger eventuellt förslag till förbättringar.
Resonera om konsumtion och privatekonomi på en årskursanpassad nivå.
För ett resonemang utan fakta/felaktig fakta till uppgiften. Egna erfarenheter saknas.
För enkla och rimliga resonemang med koppling till viss fakta och egna erfarenheter.
För utvecklade resonemang med koppling till fakta och egna erfarenheter, förklarar och drar slutsatser.
För välutvecklade resonemang (resonerar i flera led) med koppling till relevant fakta , förklarar och drar slutsatser. Ger eventuellt förslag till förbättringar.
Resonera om att jämföra varor utifrån pris, miljö och hälsa, på en årskursanpassad nivå.
För ett resonemang utan fakta/felaktig fakta till uppgiften. Egna erfarenheter saknas.
För enkla och rimliga resonemang med koppling till viss fakta och egna erfarenheter.
För utvecklade resonemang med koppling till fakta och egna erfarenheter, förklarar och drar slutsatser.
För välutvecklade resonemang (resonerar i flera led) med koppling till relevant fakta , förklarar och drar slutsatser. Ger eventuellt förslag till förbättringar.
Resonera om skillnader mellan reklam och konsument-information på årskursanpassad nivå.
För ett resonemang utan fakta/felaktig fakta till uppgiften. Egna erfarenheter saknas.
För enkla och rimliga resonemang med koppling till viss fakta och egna erfarenheter.
För utvecklade resonemang med koppling till fakta och egna erfarenheter, förklarar och drar slutsatser.
För välutvecklade resonemang (resonerar i flera led) med koppling till relevant fakta , förklarar och drar slutsatser. Ger eventuellt förslag till förbättringar.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: